Đào tạo kiến thức bất động sản

, đào tạo an toàn lao động ,đào tạo kế toán, đào tạo nghiệp vụ sư phạm, đào tạo tin học, đào tạo ngoại ngữ, dịch thuật, đào tạo dài hạn, liên thông cao đẳng đại học.

Lớp học Bồi dưỡng QLHC Nhà nước- CV chính

 

 

SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TP HÀ NỘI

CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM

                 Số: 9415/ĐHNV-QLĐT

V/v: Mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp HCM, ngày  tháng  năm

 

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

LỚP HỌC BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày 5/3/2010 của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Thông tư 19/2014/TT-BNV ngày 4/12/2014 của Bộ Nội vụ quy định, hướng dẫn công tác

đào tạo, bồi dưỡng viên chức; Căn cứ  Công văn 1020/TĐTBD - ĐTBD ngày 12/08/2014 về việc

hợp tác đào tạo giữa  Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam với Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán

bộ, công chức - Bộ Nội vụ. Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của các cán bộ công chức viên

chức, Chúng tôi xin thông báo tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch

Chuyên viên chính như sau:

1.      Đối tượng tham dự lớp học bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

-         Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương, Lãnh đạo cấp Sở và tương đương, Lãnh đạo cấp phòng và

tương đương.

-         Chuyên viên chính và tương đương chưa qua khóa học bồi dưỡng kiến thức QLNN chương

trình chuyên viên chính;

-         Chuyên viên và tương đương có thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương từ 06 năm trở

lên (đối với diện quy hoạch thì từ 03 năm trở lên)

-         Đối với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp nhà nước: là cán bộ có

mức lương tương đương từ 3,00 trở lên; Đối với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang: là cán bộ,

quân nhân tham gia quản lý có hàm cấp từ Thượng úy trở lên.

2. Nội dung chương trình lớp học bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính:

Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết

định 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2013 và Quyết định số 975/QĐ-BNV, ngày 28 tháng  08

năm 2013  của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

3. Văn bằng chứng chỉ: Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ đào tạo

bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính do Trường đào tạo bồi dưỡng Cán bộ,

Công chức – Bộ Nội Vụ theo quy định của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Kinh phí lớp học bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính:

TP HCM: 5.000.000đ/khóa học (kinh phí trọn gói)

5. Thời lượng: 02 tháng (Thứ 7, chủ nhật).

6. Địa điểm học và đăng ký học: Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam       

  Số 195, đường D2, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp HCM

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY CỔ PHÂN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Tại Cần Thơ: Số 103 Đường A2- Khu dân cư 91B, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Tại Hà Nội: 451 Hoàng Quốc Việt- Cầu Giấy- Hà Nội

Tại Đà Nẵng: Số 4 Tiều la- Phường Hòa Cường Bắc- Quận Hải Châu- Tp Đà Nẵng

Tại Nha Trang: Số 33, Đường B1 khu đô thị Vĩnh Điềm Trung( Đối diện siêu thị BigC Nha Trang)

Tại HCM: 195 đường D2 Quận Bình Thạnh- Tp HCM.

HOTLINE: 0982 78 78 21-0985 86 86 35- 0942 696 608 

 

EMAIL: anhht@giaoducvietnam.edu.vn

 

 

 

Chuyên cung cấp giải pháp :

Phần mềm quản lý bán hàng Tiger

SiteMap